Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Koirakoulu - koiran kouluttaminen ja positiivinen vahviste

 

Jokaisen koiran oppimisprosessi on hieman erilainen. Toiset koirat ovat varovaisempia, silloin koulutus vaatii enemmän leikkiä ja innostusta, kannustetaan aktivoimista. Toiset taas ovat rohkeita ja innokkaita, jolloin harjoitellaan nokkeluutta ja keskittymistä vaativien tehtävien parissa ja kannustetaan malttia.

 

Koulutuksen alussa on hyvä kokeilla erilaisia harjoituksia ilman ennakko-odotuksia, jotta oppii tuntemaan oman koiran käyttäytymismallin. Sen myötä tunnistaa missä oma koira on taitava ja mikä asia vaikuttaa haasteelliselta?

Jokainen koira on taitava jossain, ja jokaisella on myös haasteita. Koirakoulutuksen tärkein tavoite on koiran kokemat onnistumiset. Tämän pohjalta kouluttajan tärkein taito on koiran motivointi ja palkitseminen oikealla hetkellä ja tavalla.

 

Positiivinen vahvistaminen - Koira oppii toistamalla
Positiivinen vahvistaminen - Koira oppii toistamalla

Hyvin oppinut koira ja omistaja ovat yleensä harjoitelleet paljon yhdessä.

Opittua taitoa on ylläpidettävä, ettei opit unohdu ja katoa. Koiran oppimiskykyä voi ja kannattaa kehittää koko sen elämän ajan. Asioiden oppiminen ja omaksuminen helpottuu, jos koira voi kehittyä omalla tavallaan ja vauhdillaan. Pentujen ja nuorien koirien keskittymiskyky on lyhyt. Myös kouluttamattomat koirat joutuvat henkisesti ponnistelemaan enemmän, kuin koulutukseen tottuneet koirat (vaikka olisivat saman ikäiset). Koulutushetket tulisi pitää lyhyinä. Vaikka toistoja on useita, taukoja ei saa unohtaa. Jos koiraa rasitetaan liikaa, mielenkiinto hiipuu ja koiran käytös voi muuttua. Harjoitusjaksot pitää arvioida yksilön mukaan sopiviksi. Koira on luonnostaan innokas oppilas, kun harjoitellaan oikealla tavalla. Kouluttajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja havaintokykyä.

 

 

Koiralle pelkkä fyysinen rasitus ei yksinään riitä. Koiran hyvinvointi edellyttää älyllisen lahjakkuuden rasitusta. Aivovoimistelulla parannetaan koiran ja omistajan elämänlaatua ja yhteiseloa. Jos koira on todella energinen, rauhallisuuden saavuttaminen edellyttää enemmän rasitusta. Koiran hyvä elämänlaatu saavutetaan oikealla fyysisen sekä älyllisen rasituksen täyttämisellä. Hyvinvoiva koira on iloinen ja motivoitunut oppija, joka osaa väsyttyään rauhoittua päivän päättyessä.

 

Mikä positiivinen vahviste?

Vahvisteen eli palkkion ja/tai positiivisen tapahtuman yhtälö oikealla ajoituksella, kannustaa koiraa toistamaan haluttua tehtävää. Lisäksi positiivinen vahviste motivoi oppimaan. Koirat oppivat teoistaan, kun niistä seuraa jotain koiralle merkityksellistä. Operantin koulutusteoria tärkein ja käytetyin oppimismalli on positiivinen vahviste.

Operantti ehdollistumisen teorian perustana on syy-seuraussuhteen oppiminen: koira oppii, että sen tekemisillä on jokin seuraamus eli:

Lisäät koiralle jotakin kannustavaa/ kannattamatonta

Poistat koiralta jotain  kannattamatonta/ kannustavaa

 

Tottuminen

Koirat oppivat melko helposti tottumalla.  Kun samat asiat toistuu koira oppii sietämään asioita jotka alussa ei ehkä ollut niin helppoa. Pienin askelin voidaan näin totuutellaan koiraa selviytymään monista tilanteista.

 

Klassinen ehdollistuminen

Koirat oppivat jatkuvasti ehdollistumalla. He muistavat asioita ja ovat mestareita assosioimaan tilanteita käyttämällä aistejaan. Klassista ehdollistumista tapahtuu jatkuvasti, meidän ihmisten tietämättä. Sekä suotuisaan ja valitettavasti myös epäsuotuisaan suuntaan. 

 

Roolimalli

Koirat oppivat mallia katsomalla. Omaa lajia sekä ohjaajan käyttäytymistä seuraamalla koirat oppivat erilaisia käyttäytymismalleja ja asioita. Kaikista eniten muiden toimia seuraamalla koira oppii pentuaikana.

 

Mitä ja miten opetamme, sitä saamme

Usein tapahtuu kuitenkin niin, että oletetaan koiran osaavan jotain mitä se ei todellisuudessa osaa ja mitä me emme ole onnistuneet sille opettamaan.

Hyvä ohjaaja opettaa, näyttää, ohjaa ja kannustaa koiraa läpi sen elämää. Meidän ohjaajien täytyy muistaa että koirien kokemukset ovat tärkeitä sen hyvinvoinnin kannalta. Riippumatta iästä, koirat pystyvät oppimaan koko elämänsä aikana. 

 

Ammattikouluttaja auttaa koirien koulutuksessa

Oli kyse sitten pennusta tai aikuisesta koirasta. Jonkun ongelman poiskitkemisestä tai uuden asian oppimisesta. Ammattilainen auttaa löytämään oikeat toimintatavat ja vahvisteet. Hän vastaa koiriin liittyviin kysymyksiin, ja ratkaisee myös erilaisia haasteita. Hän auttaa, opastaa ja näyttää miten pitäisi toimia.

 

Koiran käytöskoulutusKoiran käytöskoulutus

 

 

Teksti ja kuvat: Titti Creutziger

 

Koirakoulu DogHow 

Koiran koulutusta, yksilöohjausta ja kotikäyntejä:

Espoo Helsinki Vantaa Sipoo ja Porvoo