Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Koulutusfilosofia

 

 Koiran kouluttaminen koostuu useista erilaisista tavoitteellista vaiheista. Koiran kanssa harjoittelu vaatii tarkkaa havaintokykyä, kärsivällisyyttä, suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta. On tärkeää asettaa monitasoisia tavoitteita ja ymmärtää mitä koiralta voi vaatia. Pitää tutustua koiraan, sen käyttäytymiseen, ympäristöön ja arkeen, pitää tietää miten edetä yksilön tasolla ja saavuttaa pysyviä tuloksia. Myös koiran omistajan yksilölliset toiveet on syytä ottaa tarkasti huomioon: pitää osata kuunnella omistajaa ja hänen tavoitteitaan. Yksityisohjauksessa on tärkeää opastaa omistajaa ymmärrettävästi: antaa neuvoja käytännön tasolla ja ohjata miten koulutuksen pitäisi edetä ja miksi.

 

Lähtökohtaisesti koirat ja omistajat ovat yksilöitä, joiden yhdessä eläminen edellyttää taidokasta molemminpuolista kommunikointia. 

 

Koirankouluttajana omistaja ja perhe ovat isossa roolissa. Tavoitteena on vahvistaa koiran ja omistajan välistä suhdetta - Se tapahtuu yhteisen harjoituksen ja tekemisen kautta. Koira hakeutuu helposti yhteistyöhön meidän ihmisten kanssa, ja sitä ominaisuutta kannattaa vaalia. Kun koirien kanssa tehdään työtä on yhteisen luottamuksen saavuttaminen ensimmäinen ja tärkein askel, jonka jälkeen johdonmukaisella koulutuksella saavutetaan pysyviä tuloksia.

Koirilla yksilön aktiivisuus ja innostus vaihtelee, joten koulutuksessa edetään sen ehdoilla. Motivaattorina toimivalla palkkiolla on erilaiset funktiot, ja ne vaihtelevat yksilön mukaan. Palkkioiden valinnassa arvioidaan niiden toimivuutta, arvoa ja seurauksia. Harjoitukset tehdään koiralle kannattaviksi ja edetään niin että niissä onnistutaan. Koulutusvaiheet tehdään oikeassa tärkeysjärjestyksessä, vahvistetaan haluttua käyttäytymistä, oikealla ajoituksella. Taitava kouluttaja osaa hyödyntää yksilön lajikäyttäytymistä erilaisten harjoituksien muodossa ja osaa arvioida tuloksia kokonaisuuden kannalta.

 

Koirakonsultti on ammattiin kouluttautunut ja perehtynyt koira-alan asiantuntija. Koirankoulutuksessa kunnioitetaan Suomen voimassaolevaa eläinsuojelulakia. Koulutus ja käyttäytymisterapiaa toteutetaan klassisen tai operantin ehdollistamisen pohjalla, koiraa kunnioittaen ja kokonaistilannetta hahmottaen. Nykyaikainen tutkimustieto sekä käytännön tosiasiat tukevat näiden koulutusmenetelmien toimivuutta.

 

Koiran kouluttamisesta vallitsee monenlaisia näkemyksiä ja siksi on tärkeää ymmärtää mihin eri koulutusmetodit perustuvat ja mihin ne johtavat.

Koulutusmenetelmät jossa turvaudutaan metodeihin jossa käytetään väkivaltaa, ahdistellaan tai pelotellaan koiraa on epäonnistumisen merkki. Käytetään ns. "helpointa" tietä ja vaikka hetkellisesti näyttääkin toimivan, lopputulos on epävarma, pelokas tai täysin arvaamaton koira. Sen lisäksi että tällainen käsittely on haitaksi eläimelle se on myös epäreilua ja väärin. Näistä ikävistä asioista johtuen menetelmä on osoittautunut kelvottomaksi ja on syystä eläinsuojelulaissa kiellettyä.

 

Koiran koulutus kotikäynnit
Espoo, Helsinki, Vantaa
Koiran koulutus kotikäynnit Espoo, Helsinki, Vantaa

 

Pysyvän, hyvän yhteiselämän, saavutetaan olemalla koiralle sen luottamuksen arvoinen - Oli kyse sitten aikuisen koiran koulutuksesta tai koiranpennun koulutuksesta - Hyvä ohjaaja on johdonmukainen, aktiivinen, resursseja tarjoava henkilö. Johtajuus on ansaittava, ja sen valitsee aina koira itse. Yksinkertaistettuna puhutaan kommunikoinnista, hyvästä yhteistyöstä ja luotettavasta suhteesta.

 

 Hyvä suhde syntyy yhdessä tekemisen kautta!