Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Miten koira oppii?

Julkaistu 16.01.2016

Jokaisen koiran oppimisprosessi on hieman erilainen. Toiset koirat ovat varovaisempia, silloin koulutus vaatii enemmän leikkiä ja innostusta, kannustetaan aktivoimista. Toiset taas ovat rohkeita ja innokkaita, jolloin harjoitellaan nokkeluutta ja keskittymistä vaativien tehtävien parissa ja kannustetaan malttia.


Koirakoulu espoo
Koiran oppiminen
Pennun oppiminen
Koiran opetus

Koira oppii tekemällä

Koulutuksen alussa on hyvä kokeilla erilaisia harjoituksia ilman ennakko-odotuksia, jotta oppii tuntemaan oman koiran käyttäytymismallin. Sen myötä tunnistaa missä oma koira on taitava ja mikä asia vaikuttaa haasteelliselta ?

Jokainen koira on taitava jossain, ja jokaisella on myös haasteita.

Koirakoulutuksen tärkein tavoite on koiran kokemat onnistumiset. Tämän pohjalta kouluttajan tärkein taito on koiran motivointi ja palkitseminen oikealla tavalla ja oikealla hetkellä.

 

Hyvin oppinut koira ja omistaja ovat yleensä harjoitelleet paljon yhdessä. Opittua taitoa on ylläpidettävä, ettei opit unohdu ja katoa. Koiran oppimiskykyä voi ja kannattaa kehittää koko sen elämän ajan. Asioiden oppiminen ja omaksuminen helpottuu, jos koira voi kehittyä omalla tavallaan ja vauhdillaan. Pentujen ja nuorien koirien keskittymiskyky on lyhyt. Myös kouluttamattomat koirat joutuvat henkisesti ponnistelemaan enemmän, kuin koulutukseen tottuneet koirat (vaikka olisivat saman ikäiset). Koulutushetket tulisi pitää lyhyinä. Vaikka toistoja on useita, taukoja ei saa unohtaa. Jos koiraa rasitetaan liikaa, mielenkiinto hiipuu ja koiran käytös voi muuttua. Harjoitusjaksot pitää arvioida yksilön mukaan sopiviksi. Koira on luonnostaan innokas oppilas, kun harjoitellaan oikealla tavalla. Kouluttajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja havaintokykyä.

 

Koiralle pelkkä fyysinen rasitus ei yksinään riitä. Koiran hyvinvointi edellyttää älyllisen lahjakkuuden rasitusta. Aivovoimistelulla parannetaan koiran ja omistajan elämänlaatua ja yhteiseloa. Jos koira on todella energinen, rauhallisuuden saavuttaminen edellyttää enemmän rasitusta. Koiran hyvä elämänlaatu saavutetaan oikealla fyysisen sekä älyllisen rasituksen täyttämisellä. Hyvinvoiva koira on iloinen ja motivoitunut oppija, joka osaa väsyttyään rauhoittua päivän päättyessä.

 

Mikä positiivinen vahvistus?

Vahvisteen eli palkkion ja/tai positiivisen tapahtuman yhtälö oikealla ajoituksella, kannustaa koiraa toistamaan haluttua tehtävää. Lisäksi positiivinen vahviste motivoi koiraa oppimaan. Yksinkertaisesti koirat oppi teoistaan, kun niistä seuraa jotain koiralle merkityksellistä.

Tottuminen

Koirat oppii melko helposti tottumalla.  Kun samat asiat toistuu koira oppii sietämään asioita jotka alussa ei ehkä ollut niin helppoa. Pienin askelin voidaan näin totuutellaan koiraa selviytymään monista tilanteista.

Klassinen ehdollistuminen

Koirat oppii jatkuvasti ehdollistumalla. He muistavat asioita ja ovat mestareita assosioimaan tilanteita käyttämällä aistejaan. Klassista ehdollistumista tapahtuu jatkuvasti, meidän ihmisten tietämättä. Sekä suotuisaan ja valitettavasti myös epäsuotuisaan suuntaan. 

Negatiivinen vahviste

Tällä tarkoitetaan oppimisteoriassa sitä että koiran ympäristöstä poistetaan jotain koiralle epämiellyttävää

Roolimalli

Koirat oppivat mallia katsomalla. Omaa lajia sekä ohjaajan käyttäytymistä seuraamalla koirat oppivat erilaisia käyttäytymismalleja ja asioita. Kaikista eniten muiden toimia seuraamalla koira oppi pentuaikana.

Rankaisuja

Rankaisut vähentävät koiran motivaatiokykyä ja opettavat vain mitä ei kannata tehdä. Rankaisemalla koiraa tapahtuu myös klassista ehdollistumista. Siksi esimerkiksi kun koiran ympäristöön lisätään jotain epämiellytävää, puhutaan positiivisesta rankaisusta, (fyysinen pakote, epämiellyttävä haju, pelottava ääni, kipu y.m) se saattaa oppia varomaan/pelkäämään sillä hetkellä ympäristössä esiintyviä asioita (käsi,haju, ele, ääni, liikuvaa kohdetta y.m).

Negatiivinen rankaisu tarkoittaa sitä että ympäristöön poistetaan jotain koiralle miellyttävää asiaa. Jos koulutuksessa itse joudun käyttämään rankaisua, negatiivisen käytöksen takia voin tietyissä tilanteissa käyttä tämän tyyppistä rankaisua. Aina kuitenkin tarkasi yksilöä huomioiden. Oppimisen kannalta näen tarpeelliseksi käyttää myös positiivista vahvistetta, jotta voidaan korostaa ja tehostaa haluttua toimintaa sekä innostaa koiraa toimimalla oikein.

 

Mitä ja miten opetamme, sitä saamme.

Usein tapahtuu kuitenkin niin, että oletetaan koiran osaavan jotain mitä se ei todellisuudessa osaa ja mitä me emme ole onnistunee sille opettamaan.

Hyvä ohjaaja opettaa, ohjaa ja kannustaa koiraa läpi sen elämää. Meidän ohjaajien täytyy muistaa että koirien kokemukset ovat tärkeitä sen hyvinvoinnin kannalta. Riippumatta iästä, koirat pystyvät oppimaan koko elämänsä aikana. 

 

Koirien kouluttamisen puolesta,

 

Titti Creutziger

Koirien ammattikouluttaja

P. 040 355 1800

titti@doghow.fi